Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 31.05.2016 21:11:00 

PS SOUND sound & light

Pro pořadatele

 

Pro pořadatele a organizátory akcí

 

 

 • nezbytnou podmínkou pro správnou funkci aparatury je bezpečná a dostatečně dimenzovaná elektrická přípojka v místě konání akce,nejdéle pak 30m od pódia.
 • pořadatel odpovídá za úrazy nebo vady na aparatuře vzniklé v důsledku nevyhovující elektroinstalace v objektu, kde se akce koná, a v plné výši hradí náklady spojené se vzniklými škodami.
 • Nebudete-li si proto jisti, konzultujte celou věc s elektrikářem i s námi. Náš standard je 3x230V/400V 32A. - uvedenými údaji v ampérech se rozumí hodnota předřazeného jističe zásuvky, nikoli velikost  zásuvky na zdi!
 • Zásuvka by dále měla být 5-pólová. Pokud není, disponujeme  také redukcemi z 4-pólových zásuvek, a to o velikostech 16A-32A.
 • POZOR - takováto redukce ale není v souladu s platnými předpisy Výhledově je nezbytné rekonstruovat místní přípojku na 5-pólovou , zejména pokud se v příslušném objektu pořádají kulturní akce pravidelně.
 • V nutných případech jsme schopni zřídit si provizorní přípojku TN-S. Práci provede osoba znalá s § 6 vyhl. 50/1978 Sb, je ovšem nutno umožnit nám přístup do hlavního rozvaděče objektu, případně zajistit asistenci elektrikáře znalého místních poměrů.
 • Potřebné jištění a 30mA proudové chrániče jsou součástí našeho pódiového rozvaděče - účinkující a všichni, kdo přijdou s naší aparaturou do styku, jsou tedy před úrazem el. proudem chráněni vždy.
 • Pro Světelný park "velká stage" nutná přípojka 3x230/400V 63A
 • přístup do objektu je nutné umožnit minimálně 4 hod. před plánovaným začátkem akce. Konkrétní čas i místo upřesněte  s námi předem telefonicky.
 • při rozmisťování stolů nebo židlí pro obecenstvo v sále je nutno vyhradit dostatečný prostor pro mixážní pult a zvukaře. Ideální umístění je na střed šířky sálu (pódia) ve vzdálenosti cca 2/3 až 3/4 délky sálu od přední hrany pódia.
 • Pro celý tým je nutno zajistit 2 parkovací místa pro nákladní dodávku a osobní vozidlo.
 • V případě ztíženého přístupu na místo konání,(schodiště,výtahy,zatravněné plochy apod.),je nutné zajistit ideálně čtyři,minimálně dva pomocníky na vyskladnění techniky a jejího navezení zpět k dodávce po skončení akce.Pomocníci by měli být ve stavu,kdy jsou schopni samostatně myslet a chodit.

 


TOPlist